1.  Een internetkrant, wat interessant!
Opdracht 1

Voor de basisopdracht klik hier.

Voor de uitgebreide opdracht klik hier.
Wist je dat...
Wat is een krant?

krant (de ~, ~en)
1 regelmatig verschijnend blad in groot formaat met nieuws, opinie,
advertenties, enz. => courant, gazet, nieuwsblad
2 de onderneming die een nieuwsblad uitgeeft

Opdracht 2


Voor de basisopdracht klik hier.

Voor de uitgebreide opdracht klik hier.
terug naar de start Van gebeurtenis naar nieuwsbericht