10.  Nieuws op maat
Weten wat jij wil
Online nieuwsbronnen
Opdracht 1

a) Heb jij al eens zo'n profiel gemaakt bij een krantensite? En ergens anders, bijvoorbeeld een chatsite? Welke?

b) Noteer twee voordelen en twee nadelen van profielen.
Opdracht 2

a) Hoever vind jij dat websites mogen gaan in het volgen van jouw surfgedrag?

b) Mogen ze gegevens daarover verkopen aan adverteerders?


Opdracht 3

Bekijk een aantal artikelen op www.nu.nl en www.nieuws.nl.

a) Hoe kun je nagaan of deze websites een grote, kleine of geen redactie hebben?

b) Zoek van drie artikelen op door wie ze geschreven zijn.

c) Noem twee verschillen tussen deze sites en die van de kranten.
Reclame Colofon