5.  Oud papier en nieuwe bronnen
Oud nieuws
Opdracht 1

De meeste online archieven kun je pas bekijken als je je bij een digitale krant hebt geregistreerd. Maar via nieuwsmediaportal.nl kun je gratis toegang krijgen tot de archieven van de online kranten.

a) Zoek via het archief van www.archiefleeuwardercourant.nl wat er in het nieuws was op de dag dat je geboren werd. Als je op zondag bent geboren, neem dan de zaterdag- of maandagkrant.

b) Zoek een gebeurtenis op die jij interessant vond in het afgelopen jaar. Noteer een korte beschrijving.
Wist je dat...
Schatgraven
Opdracht 2

Kranten verzamelen artikelen over hetzelfde onderwerp in dossiers of rubrieken. Zoals bijvoorbeeld over de economie of oorlogen.

a) Ga naar www.refdag.nl/dossiers/overzicht-dossiers. Noteer een dossier dat jij bruikbaar zou vinden voor bijvoorbeeld een werkstuk.

b) Kies één artikel uit en noteer waarom dit bruikbaar is voor een werkstuk.
Verschil moet er zijn Digitale media