7.  Interactie
Multimedia
Opdracht 1

Via de digitale krant kun je direct reageren op nieuwsberichten.

Zoek op www.telegraaf.nl een bericht waar lezers op hebben gereageerd. Dat kun je zien aan deze aanduiding:


Geef nu zelf een korte reactie op een nieuwsbericht. Zowel op telegraaf.nl als op je opdrachtenvel.
Actie = reactie
Opdracht 2

Niet alle kranten bieden de mogelijkheid om direct op een artikel te reageren. Forums worden gebruikt om lezers een plaats op de website te geven waar ze met elkaar kunnen discussiėren.

a) Waar kun je op www.nrc.nl discussiėren? Noteer de URL.

b) Noteer het discussieonderwerp van deze site dat jou het meest aanspreekt.
Jouw mening?
Opdracht 3

Voor de basisopdracht klik hier.

Voor de uitgebreide opdracht klik hier.
Digitale media Ieder zijn eigen krant