9.  Reclame
Waarom reclame?
Reclame op maat
Opdracht 1

Bekijk de sites van www.ad.nl en www.nd.nl

a) Kun je een voorbeeld vinden van een reclame die past bij een bericht? Schrijf de kop van het artikel en het merk dat geadverteerd wordt.

b) Welke reclame is van de krant zelf?

c) Welke reclame is van adverteerders?

Ieder zijn eigen krant Nieuws op maat